साइप्रस प्रहरी सम्पर्क Cyprus Police Contact

शेयर गर्नुहोस्

  • Ambulance: 199 / 112
  • Police: 199 / 112
  • Fire Service: 199 / 112
  • All Emergencies (Pan-European): 112

जीवन जोखिममा पार्ने परिस्थिति आइलागेमा, अपराध भएमा स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्याहरू जस्तै : दुर्घटना, बेहोश व्यक्ति, गम्भीर चोटपटक, छाती दुख्ने लगायत अन्य समस्या भएको अवस्थामा सहयोगको लागि 112 मा कल गर्नुहोस्

EMAIL

District Departments
Nicosia [email protected]
Limasol [email protected]
Larnaca [email protected]
Paphos [email protected]
Ammohostos [email protected]
Morphou [email protected]


Departments
Administration Department [email protected]
Traffic Department [email protected]
Criminal Investigation Office [email protected]
Scientific and Technical Support [email protected]
Department Research and Development [email protected]
Department Criminalistic Service [email protected]

Units
Immigration Office [email protected]
Drug Law Enforcement Unit [email protected]
Cyprus Police Academy [email protected]
Emergency Response Unit [email protected]
Presidential Guard [email protected]
Central Intelligence Service [email protected]
Police Border Marine limmarin[email protected]
Cyprus Police Aviation Unit [email protected]

Facebook Comments Box
शेयर गर्नुहोस्

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *