लिमासोल-लार्नाका आगलागी नियन्त्रण भए पछिका ३० तस्बिरहरु

शेयर गर्नुहोस्

साइप्रसको आगलागी सोमबार बेलुकी पूर्ण रुपमा नियन्त्रण भए पछि का ताजा तस्बिरहरु 

यो आगलागी मा जंगल को ठुलो हिस्सा र सो स्थान मा रहेको ८० हजार चराचुरुंगी बास जलेको बताइएको छ।

यो समाचार पनि पढ्नुहोस् : साइप्रस आगलागी पुर्ण नियन्त्रणमा आयो, मर्ने ४ जना को हुन् ?

πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά
ορεινή Λάρνακα και Λεμεσος
Οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού από την πυρκαγιά
//
The fire-affected areas
Mountainous Larnaca and Limassol
View of the fire-affected areas of mountainous Larnaca and Limassol
Facebook Comments Box
शेयर गर्नुहोस्

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *