किटाणू को भण्डार हो नङ

स्वस्थ रहन लामो नङ नपाल्नु र सफा राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ। हात पूर्णतया किटाणू मुक्त नभए पनि निकै न्यून हुन्छ। पालिस लगाएको नङमुनि थोरै किटाणू हुन्छन्।

Read more