American Collage अमेरिकन कलेज

साइप्रस को राजधानी निकोसिया मा रहेको अमेरिकन कलेज सन् १९७५ मा स्थापना भएको हो ।साइप्रसको पुरानो उच्च शैक्षिक संस्थानहरू मध्य यो कलेज पनि एक

Read more