संचालनमा आयो Safe House

सेफ हाउस नेपालीलाई सेल्टर साइप्रस-नेपाल १६ डिसेम्बर २०१९ / लिमासोल २ वर्ष भन्दा बढीको प्रतीक्षा पछि नेपाली श्रमिकको लागि आश्रयस्थल

Read more