हरेक मिनेटमा २८ पटक चट्याङ पर्ने ठाउँ

भेनेजुयलाको माराकाइबो ताल क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै चट्याङ पर्ने ठाउँ हो । त्यस ठाँउमा हरेक मिनेटमा २८ पटक चट्याङ पर्दछ । जहाँ काटाटुम्बो नदी माराकाइबो

Read more